Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο με τον . Ο τελευταίος ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για τη δωρεά προς το τουρκικό κράτος.

Το ανακοινωθέν του Φαναρίου αναφέρει:

Το απόγευμα της Τετάρτης, 8ης τ.μ., η Αυτού Εξοχότης, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, επεκοινώνησε τηλεφωνικώς προς την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, και Τον ηυχαρίστησε διά την συμβολήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των ενταύθα Ι. Μητροπόλεων, των Ρωμαίηκων Ιδρυμάτων και ιδιωτών εκ της Ομογενείας εις τον διεξαγόμενον εν τη Χώρα έρανον προς ενίσχυσιν των αναξιοπαθούντων εις τον αγώνα εναντίον του κορωνοιού, επί τη ευκαιρία δε ο Πρόεδρος και ο Πατριάρχης συνωμίλησαν και επί άλλων θεμάτων αφορώντων εις τα καθ’ ημάς.

Εν κατακλείδι ο Εξοχ. κ. Πρόεδρος ηυχήθη διά της Α. Θ. Παναγιότητος Καλόν Πάσχα εις την εν Τουρκία Ρωμαίηκην Κοινότητα.