ΦΑΝΑΡΙ: Στην Βουδαπέστη μεταβαίνει αύριο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ανακοινούται ότι την Παρασκευήν, 10ην Σεπτεμβρίου 2021, η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχωρεί εις Βουδαπέστην διά να παραστή και να ομιλήση εις τας καταληκτηρίους εκδηλώσεις του Διεθνούς Ευχαριστιακού Συνεδρίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τη παρουσία της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου.

Επί τη ευκαιρία, ο Πατριάρχης θα έχη επικοινωνίαν και συνεργασίαν με τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιον και την Κυβέρνησιν της Χώρας διά θέματα της εν Ουγγαρία Πατριαρχικής Εξαρχίας και θα θεμελιώση τον ναόν των Τριών Ιεραρχών εις τους χώρους του ευμεγέθους ακινήτου το οποίον η Κυβέρνησις εδώρησεν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διά τας ανάγκας της Εξαρχίας.

Εκείθεν η Α.Θ.Παναγιότης θα μεταβή εις Bologna της Ιταλίας διά να συμμετάσχη και να ομιλήση εις το Διαθρησκειακόν Φόρουμ της Συνόδου Κορυφής της G20.

Πλείονα θα δημοσιευθούν μετά την επιστροφήν του Παναγιωτάτου, προβλεπομένην διά την 15ην τ.μ.

Συνοδοί εις την επίσημον αυτήν Πατριαρχικήν αποδημίαν θα είναι ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αγαθάγγελος, Αρχειοφύλαξ των Πατριαρχείων.