Επικοινωνία Βαρθολομαίου-Ποροσένκο για την επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

Ευχές για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας μετέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον πρόεδρο της χώρας, Πέτρο Ποροσένκο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.

Το ανακοινωθέν του Φαναρίου αναφέρει:

Επί τη σήμερον, 24ην Αυγούστου, αγομένη 27η επετείω της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, επεκοινώνησε τηλεφωνικώς προς τον Πρόεδρον της Χώρας Εξοχώτατον κ. Πέτρον Ποροσένκο και διεβίβασεν αυτώ και ολοκλήρω τω Ουκρανικώ λαώ τας ευχάς και την ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας, γεννησάσης αυτούς εν Χριστώ και συνεχιζούσης και σήμερον το στοργικόν ενδιαφέρον αυτής διά την εμμονήν εν τη πίστει, την ενότητα και την ευημερίαν του λαού και την πνευματικήν ανακαίνισιν της πατρίδος αυτού Ουκρανίας.

Σημειωτέον, ότι ο Πρόεδρος Ποροσένκο είχε προσκαλέσει την Α. Θ. Παναγιότητα να παραστή αυτοπροσώπως εις τους σημερινούς εορτασμούς εν Κιέβω, αλλά το βεβαρυμένον πρόγραμμα του Πατριάρχου δεν επέτρεψε την ανταπόκρισίν Του εις την πρόσκλησιν ταύτην.