Συντάξεις: 30 «παράθυρα» πριν τα 62 – Αναλυτικός οδηγός για όλα τα ταμεία

από 57 έως 62 ετών κλειδώνουν οι σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, μέσα από 30 διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας που εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 

H συνέχεια εδώ