Αποστάτες, άπιστοι καί αντίχριστοι

«Πήγα δυό φορές στήν εκκλησία κατά τίς 9, γιατί έχω άρρωστο στό σπίτι καί δέν μπορώ πιό πρίν, αλλά είχαν κλείσει τίς πόρτες, γιατί -μού είπαν- είχε συμπληρωθεί ο αριθμός. Έχω τρείς βδομάδες νά πάω σέ εκκλησία…»

Γεώργιος Τζανάκης, Ακρωτήρι Χανίων

«Όχι, δέν πηγαίνουμε πιά εκεί, γιατί δέν μάς άφηναν νά μπούμε μέσα καί κάποιες φορές μάς έλεγαν νά πάμε δίπλα, στό δωμάτιο, επειδή δέν επιτρέπεται νά μπούν άλλοι στόν ναό. Αλλά εκεί δέν καταλάβαινες εκκλησία, ήταν καί τά παιδιά καί έκαναν φασαρία. Μόνο άν πήγαινες πρίν τίς 7 θά έμπαινες μέσα, αλλά εμείς πού έχωμε μικρά παιδιά δέν μπορούμε τέτοιαν ώρα…»

Πραγματικές κουβέντες, από πραγματικές περιπτώσεις… Πασίγνωστες βέβαια, καί παντού ίδιες στήν ουσία τους, μέ ελαφρές παραλλαγές στό σκηνικό καί τίς λεπτομέρειες.

Άλλοι, πιό εκσυγχρονισμένοι παπάδες, έχουν βάλλει γιγαντοοθόνες σέ αίθουσες εκδηλώσεων ή ηχεία καί στέλνουν εκεί τούς φιμωμένους στό πρόσωπο, στήν ψυχή καί τό μυαλό πιστούς… νά «παρακολουθούν» … τήν λειτουργία.

«Τί νά κάνουμε; Εφαρμόζουμε τόν νόμο, τίς ΚΥΑ», πού φτιάχνουν τά κυβερνητικά ξεφτέρια καί διαβιβάζουν χωρίς νά τίς κοιτάζουν οι δήθεν επισκοπικές Σύνοδοι, καί εφαρμόζουν αδιαμαρτύρητα οι μισθωτοί ποιμένες, πού λένε μισοκακόμοιρα τά παραπάνω.

Εφαρμόζουν τούς νόμους τών κρατούντων, αυτών πού έχουν νόμους νά σκοτώνονται αγέννητα παιδιά, πού έχουν συμβούλους άνδρες μέ συζύγους άνδρες, υπουργούς περήφανους ομοφιλόφιλους καί βάζουν σέ θέσεις διευθυντών βιαστές παιδιών. Σέ τέτοιους νόμους, τοιούτων ανθρώπων, υπερήφανα υπακούουν. Καί παρουσιάζονται ως επίσκοποι καί ιερείς τού Υψίστου. Καί ούτε ντρέπονται, ούτε κοκκινίζουν, αλλά διώκουν καί τιμωρούν όσους δέν ακολουθούν τό παράδειγμά τους.

Μπορεί νά πιστεύουν στόν Θεό αυτοί οι άνθρωποι;

Έκλεισαν τίς εκκλησίες, δέν αφήνουν νά προσκυνούν τίς εικόνες, επιτρέπουν νά μπούν στόν ναό 0, 9 ή 25 ανθρώποι, φορούν φίμωτρα τήν ώρα πού ιερουργούν ή κοινωνούν τούς πιστούς, εκβιάζουν διά τής εξομολογήσεως όσους πηγαίνουν σ αυτούς νά φορούν μάσκες καί νά εμβολιάζονται, αλλοιώς είναι λέει- δολοφόνοι, τούς λένε «νά μήν ακούν τόν Μόρφου» καί… τόσα άλλα.

Υπάρχει περίπτωσις νά πιστεύουν στόν Θεό αυτοί οι άνθρωποι;

«Κατ οικονομίαν τά κάνουμε. Νά περάσει τό κακό. Νά φύγη η πανδημία, καί μετά θά ξαναγυρίσουμε στήν κανονικότητα». Πόσες φορές τά ακούσαμε αυτά; Τί νά πρωτοκοιτάξει κανείς; Τήν βλακεία τους; Τήν παντελή απουσία τους από τήν πραγματικότητα; Τήν κουτοπονηρία τους; Ή τήν εκούσια απομάκρυνσί τους από οτιδήποτε ευαγγελικό καί πατερικό;

Καλά, αυτό τό έρμο τό ευαγγελικό: «Τόν ερχόμενον πρός με, ου μή εκβάλω έξω» (κατά Ιωάννην 6, 37) δέν τό έχουν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι; Τελικά έχουν αξία τά λόγια τού Χριστού; Είναι κατώτερα από τίς εντολές τών κυβερνητών; Μπορεί νά είναι «οικονομία» η παράβασις τών ευαγγελικών εντολών; Μπορεί νά ονομάζουν μιά τέτοια πονηρή πράξι οικονομία Θεού, αγαθή καί σωτήρια γιά τήν εκκλησία;

«Τηλικαύτη πράξει πονηρά, … οικονομίαν θεού προσηγόρευσαν, αγαθήν τε καί σωτήριον τή εκκλησία». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1033

Εδώ πρόκειται γιά φανερη έκπτωσι τής πίστεως. Δέν κάνουν λάθος σέ κάποιον συλλογισμό, αλλά άν καί τό είπε ο Χριστός, άν καί τό λέει τό Ευαγγέλιο στό τέλος γίνεται αυτό πού λένε οι άρχοντες:

«Ενταύθα δέ φανερά έκπτωσις πίστεως, ου περί τόν νούν σφαλλόμενοι, αλλά λέγοντες καί είπεν ο Χριστός ούτω, κάν νόμος έχη τάδε επί τών βασιλέων ούτως γίνεσθαι, νικάσθαι τό ευαγγέλιον». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1036

Μπορούν οι άρχοντες νά παραβλέπουν τούς ευαγγελικούς νόμους; Ναί, λένε οι επίσκοποι. Επί τών αρχόντων, λένε, είναι δυνατόν νά παραβλέπονται οι ευαγγελικοί νόμοι!!!

«Επί τών βασιλέων φησί χρήναι παραβλέπειν τούς ευαγγελικούς νόμους». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1032

Αυτά λέει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης , ότι έλεγαν οι τότε επίσκοποι γιά τήν περίπτωσι τού βασιλέως πού χώρισε τήν γυναίκα του γιά νά παντρευτή άλλη καί βρέθηκε παπάς καί έκανε τέτοιο γάμο καί ευλόγησε ο πατριάρχης (μοιχοζευξία). Φανταστείτε νά ζούσε σήμερα πού οι άρχοντες έχουν άνδρες γιά συζύγους καί πού οι επίσκοποι, σάν τόν Αυστραλίας, βραβεύουν καί τιμούν διαφόρους εκφύλους, σοδομιστές, ΛΟΑΤΚΙ ή όπως, τέλος πάντων, τούς αποκαλούν…

Αποκαλεί ο άγιος αυτή τή στάσι προδρομική τού αντιχρίστου:

«Ίδε άλλη αντιχριστική προδρομία». (ό.π.)

Μπορεί οι επίσκοποι καί οι ιερείς πού διαπράττουν τά παραπάνω νά μήν υποψιάζονται ότι λειτουργούν ως πρόδρομοι τού αντιχρίστου, όπως λέγει ο άγιος Θεόδωρος; Δέν φαίνεται, όμως, νά αντιλαμβάνονται τέτοια πράγματα.

Αυτοί οι κληρικοί αποδεικνύονται όλως διόλου, όχι απλοί αιρετικοί, αλλά αποστάτες τού Ευαγγελίου τού Θεού, αναθεματιστές τών αγίων καί καταλύτες τών ιερών κανόνων:

«Παντάπασιν αποδείκνυνται ουχ αιρετικοί ψιλοί πως, αλλ’ αποστάται τού ευαγγελίου τού θεού τών τε αγίων αναθεματισταί καί τών κανόνων καταλύται». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1032

Οι απλοί αιρετικοί, μπορεί απλώς νά παρερμηνεύουν κάτι ή νά τηρούν ακραία στάσι σέ κάποια ζητήματα τής εκκλησιαστικής ζωής χωρίς νά παραβαίνουν τό ίδιο τό Ευαγγέλιο. Εδώ βλέπουμε νά απομακρύνονται από σαφή ευαγγελική εντολή. «Τόν ερχόμενον πρός με, ου μή εκβάλω έξω». Αυτοί τού κλείνουν τήν πόρτα στά μούτρα. «Κλείσαμε, κύριος, είμαστε πλήρεις δέν μπαίνει άλλος, μπήκαν όσοι προβλέπει η ΚΥΑ». Τί άν έχει αρρώστους ή μικρά παιδιά. Ασήμαντες λεπτομέρειες. Ξεκάθαροι αποστάται τού Ευαγγελίου τού Θεού.

Καί αυτό δέν είναι θέμα τής ιδιοτροπίας κάποιου ιερέως ή επισκόπου. Αυτό τό πράγμα διατυπώθηκε συνοδικώς από τούς Ιεράρχες. (Δείτε π.χ. τήν Εγκύκλιο τής ΔΙΣ αρ. Πρωτ. 474/Αριθ.Διεκπ. 191/ 1-2-2021 όπου περιγράφει πόσοι επιτρέπονται νά μπούν στούς ναούς μέ τήν σχετική ΚΥΑ).

Ακριβώς, όπως καί τότε, έπί αγίου Θεοδώρου Στουδίτου:

«Η αυτή εξουσία παρά τών ιεραρχών συνοδικώς εκπεφώνηται». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1032

Δηλαδή οι επίσκοποι παραδέχονται ότι έχει εξουσία ο άρχοντας νά γίνεται ότι θέλει καί λέγει αυτός (« ό θέλει καί λέγει γίνεσθαι» ο.π.) καί τό ανακοινώνουν στούς πιστούς καί γραπτώς!!!

Τώρα ότι είναι καταλύτες τών κανόνων, δέν χρειάζεται κάν νά αναφερθούμε. Ο νύν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πρίν ακόμη πατριαρχεύσει είχε αυθεντικώς αποφανθή ότι οι κανόνες είναι «τείχη τού αίσχους» («’Επίσκεψις», αρ. 423, 15-7-1989, σ. 6-7), γι αυτό φρόντισε όσους κανόνες εμπόδιζαν τίς καινοτομίες του νά τούς παραβεί, απαιτώντας όμως από τούς άλλους νά σέβονται μόνον όσους νομίζει, παρερμηνεύοντάς τους, ότι τού παραχωρούν εξουσιαστικά δικαιώματα επί τών άλλων εκκλησιών καί τών άλλων επισκόπων.

Αυτοί πού κατατολμούν καί παραβαίνουν τό ευαγγέλιο γυμνή τή κεφαλή καί αναθεματίζουν καί τιμωρούν όσους δέν τούς παραβαίνουν, θά νοιαστούν γιά κανόνες;

«Οι γάρ τό ευαγγέλιον παραβαίνειν γυμνή τή κεφαλή κατατολμήσαντες καί τούς μή παραβαίνειν αιρετισαμένους αναθεματίσαντες, τί περί κανόνων αυτοίς μελήσει;» ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1036

Αυτοί λοιπόν οι νέοι ψευδαπόστολοι -έτσι τούς χαρακτηρίζει ο άγιος Θεόδωρος- παρουσιάζονται εμπράκτως νά μήν ενεργούν κατά τούς υπάρχοντες κανόνες τών αγίων. Αλλά βλέπουμε κάθε ιεράρχης μέ τή δική του εξουσία καί επιθυμία νά πράττη αντιθέτως μέ τά διατεταγμένα από τούς αγίους. Λύνουν αυτά γιά τά οποία δέν υπάρχει λύσις από τούς αγίους, καί δένουν εκείνα γιά τά οποία δέν υπάρχει δέσιμο. Καί τά βλέπετε αυτά νά γίνονται καθημερινώς, καί εβεβηλώθηκαν τά άγια:

«Ούτοι ούν οι νέοι ψευδαπόστολοι αποφαίνονται εμπράκτως, μή πάντως κατά τούς κειμένους όρους τών αγίων, αλλ’ οικεία εξουσία καί διακρίσει παρά τό υπ’ αυτών διατεταγμένον έσθ’ ότε έκαστον τών ιεραρχών ποιείν, λύειν εν οίς ου παρ’ αυτών λύσις καί δεσμείν εφ’ οίς ουχ υπ’ αυτών ο δεσμός. Καί οράτε ταύτα καθ εκάστην γιγνόμενα καί εβεβηλώθη τά άγια» ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1037

Μέ αυτό τόν τρόπο βεβηλώθηκαν οι ναοί καί γελοιοποιήθηκαν τά μυστήρια από τούς κληρικούς-κλόουν. Σ αυτή τήν λογική απαγορεύουν στούς ανθρώπους νά πάνε νά λειτουργηθούν σέ άλλη εκκλησία, μιά πού έχουν κλείσει τήν δική τους.

Πώς γίνεται άνθρωπος μέ σάρκα, νά διασαλεύει καί νά καινοτομή, καί μάλιστα τέτοιες καινοτομίες καί νά μήν είναι αλλότριος τού Θεού;

«Καί πώς άνθρωπος πάς εν σαρκί ών, σαλεύων καί καινοτομών, καί μάλιστα τοιαύτας καινοτομίας, ουκ αλλότριος θεού;» ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1032

Καθαιρείται ο ακαθαίρετος καί χειροτονείται ο διαβεβλημένος καί αφήνεται ατιμώρητος νά ιερουργή αυτός πού είναι υπόλογος σέ καθαιρετικούς κανόνες. Καί εκλέγονται αρχιερείς μέ ανθρώπινες εντολές καί όχι από θεία καί κανονική ψήφο:

«Καί καθαίρεται ο ακαθαίρετος καί χειροτονείται ο διαβεβλημένος καί εάται ο υποπίπτων κανόσι καθαιρετικοίς ανευθύνως ιερουργών. Καί εκ κελεύσματος ανθρωπίνου καί ουκ εκ ψήφου θείας καί κανονικής αι προβολαί». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1037

Μέ αυτό τό πνεύμα βλέπετε νά καθαιρούνται αρχιεπίσκοποι ή επίσκοποι θυμηθείτε, πρώτα ο Ιάκωβος, κατόπιν ο Σπυρίδων, ακολούθησε ο Δημήτριος, όσον αφορά τήν Αμερική, καί τελευταία ο Χαλκηδόνος καί μάλιστα στήν ανακοίνωσι γράφουν:

« Τό ιερόν σώμα, ακούσαν καί συνεκτιμήσαν όγκον αποδεικτικού υλικού μετά σωρείας αντικανονικών πράξεων, ως καί τήν επιδειχθείσαν απείθειαν καί ασέβειαν τού Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου πρός τό πρόσωπον τού Παναγιωτάτου Προκαθημένου καί πρός τόν θεσμόν τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, εκήρυξεν αυτόν έκπτωτον τού θρόνου τής επαρχίας αυτού» (Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου 16/2/2021)

Αυτό είναι τό πνεύμα. «Όγκος αποδεικτικού υλικού μετά σωρείας αντικανονικών πράξεων». Τό λένε αλλά δέν παραθέτουν τίποτα. Γιατί; Γιά νά μήν εκθέσουν τόν καθαιρεθέντα; Μά έτσι τόν ξεφτιλίζουν πλήρως, αφού ο κάθε ένας μπορεί νά υποθέση ότιδήποτε. Άς έλεγαν απλώς ότι η ιερά Σύνοδος εκήρυξεν αυτόν έκπτωτον. Όμως προσθέτουν «καί τήν επιδειχθείσαν απείθειαν καί ασέβειαν τού Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου πρός τό πρόσωπον τού Παναγιωτάτου Προκαθημένου καί πρός τόν θεσμόν τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου» Απείθεια καί ασέβεια πρός τόν Πατριάρχη Αυτοί πού απειθούν καί ασεβούν πρός τό ίδιο τό ευαγγέλιο τού Κυρίου ποίας δίκης είναι υπόλογοι καί ποίας τιμωρίας άξιοι;

Αυτή είναι η κατάστασι μας. Αυτήν βλέπω εγώ. Δέν πρόκειται γιά «κρίσι θεολογίας, αλλά γιά κρίσι πίστεως» όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Καψάνης (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί ΙΣΛΑΜ. εκδ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, Αγ. Όρος. εισαγωγή). Δέν πιστεύουν στόν Θεό , όσοι διαπράττουν τέτοια καί συμπεριφέρονται έτσι, αυτό σημαίνει «κρίσις πίστεως». Άν τούς πής απίστους θά παρεξηγήσουν καί θά εξαγριωθούν καί θά σέ λένε ιεροκατήγορο καί αυθάδη. Οι άγιοί μας τούς λένε ευθέως καί αντίχριστους: Όποιος προσπαθεί νά αποδείξη ότι οι δικές του φωνές είναι σπουδαιώτερες από τά λόγια τού Κυρίου καί νά μεταλάξη τήν πίστι στήν δική του απάτη, πώς άλλοιώς μπορεί νά ονομαστή αν όχι αντίχριστος;

«Ο γάρ τών τού Χριστού λόγων κυριωτέρας τάς ιδίας φωνάς αποδείξαι φιλονεικών καί μεταλλάξαι τήν πίστιν από τών θείων ονομάτων καί τών μυστικών εθών καί συμβόλων εις τήν ιδίαν απάτην, τί άν άλλο κυρίως καί ουχί αντίχριστος λέγοιτο;» ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ PG45 884

Βαρύ; Πολύ. Ψευδές; Δυστυχώς αληθές, καί λόγοι μεγάλων αγίων. Ανακεφαλαιώνοντας: Αυτοί πού κλείνουν τίς εκκλησίες καί δέν αφήνουν τούς ανθρώπους νά μπούν μέσα είναι αποστάτες, αλλότριοι τού Θεού, άπιστοι καί αντίχριστοι κατά τούς αγίους πατέρες.

Πώς γίνεται όποιος αντιλαμβάνεται καί δέν είναι φιλόνικος νά μήν ομολογήση ότι έτσι έχουν τά πράγματα;

«Καί πώς συνιών τις καί ουκ ών δύσερις ουχ ομολογήσειεν ούτως έχειν;» ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ PG99 1033

Ιδού η απορία. Πώς γίνεται; Κάνουν, καλέ, υπακοή τά παιδιά. Σέ αποστάτες, απίστους καί αντιχρίστους ποιμένες καί πνευματικούς… Όπως ψηφίζουν ανθέλληνες, μισέλληνες καί ανδρείκελα τών φασιστών τής παγκοσμιοποιήσεως. Οπότε οι «μασκούλες» καί τά εμβόλια, καί λίγα μάς είναι. Θά μάς κρεμάσουν καί κουδούνια καί θά μάς σαλαγούν σάν πρόβατα ευσεβή καί πειθήνια.

Γεώργιος Τζανάκης Ακρωτήρι Χανίων 22/2/2021