Χίου Μάρκος: «Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Χριστιανού με αυτή του ρόταρυ»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Μέτωπο με τον και τα μέλη του άνοιξε ο κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής πανηγύρεως που τελέστηκε στον βυζαντινό .

Ο Μητροπολίτης Χίου κατά τη διάρκεια του Θείου Λόγου αναφέρθηκε στους ροταριανούς ομίλους σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Η εκκλησία παραμένει σε όσα έχουν διατυπωθεί πρώτον στο από 29 Νοεμβρίου 1958 μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, β) στις κατά καιρούς (1951, 1958, 1970) απαντήσεις αυτής σε σχετικά ερωτήματα και γ) στο από 1ης Ιανουαρίου 1974 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας με τα οποία αφενός μεν διατηρεί πολλές επιφυλάξεις έναντι της οργανώσεως των Rotary αφετέρου δε συνιστά στους πιστούς να απέχουν από οποιαδήποτε ανάμειξη στην ροταριανή κίνηση.

Τονίζει μάλιστα ότι για κάθε Χριστιανό η χριστιανική ιδιότητα του αρκεί, δεν του χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. Επίσης θεωρεί εύλογη την επιφύλαξη ή την άρνηση να γίνει δεκτός ως ανάδοχος στο μυστήριο του βαπτίσματος μέλος της οργανώσεως Rotary».