Συγχαρητήρια Οικουμενικού Πατριάρχη στον Μητροπολίτη Σάμου

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απέστειλε προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου θερμή επιστολή στην οποία τον συγχαίρει εγκαρδίως για το όλο ποιμαντικό, φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο που επιτελέσθηκε στην Ιερά Μητρόπολή μας κατά το παρελθόν έτος 2012, σύμφωνα και με την αποστελείσα προς Αυτόν, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Έκθεσιν πεπραγμένων διά το έτος 2012», η οποία ετέθη και υπ’ όψιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Στην δισέλιδη επιστολή Του ο Παναγιώτατος καταλήγει ως εξής: «Εφ’οις πάσιν αναπέμποντες, εν πρώτοις δόξαν και αίνον τω Πατρί των Φώτων, εξ Ου παν δώρημα τέλειον, εκφράζομεν είτα την ικανοποίησιν και πολλήν ευαρέσκειαν της Μητρός Εκκλησίας και ημών προσωπικώς διά τα επιτελεσθέντα εν τη υμετέρα Επαρχία κατά το διαρρεύσαν έτος ,βιβ΄, ως περιγράφονται εν τη υμετέρα εκθέσει και εν αγαθή αδελφική και πατρική καρδία επιδαψιλεύομεν τω μεν φιλοχρίστω υμών κλήρω και λαώ ολόθυμον την πατρικήν και Πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν, τη υμετέρα δε φίλη Ιερότητι αδελφικόν ασπασμόν εν τω Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ, τω αρχηγώ και τελειωτή της ζωής και μόνω κριτή της διακονίας εκάστου εξ ημών, Ωι η δόξα και το καράτος και η τιμή και η προσκύνησις και Η ευχαριστία νυν και αεί και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.»