Σάμου Ευσέβιος: “Έχει ο Θεός” – Ακατάλληλοι οι λαβωμένοι από τον σεισμό Ιεροί Ναοί για τον Ακάθιστο Ύμνο

Εν όψει τών εορτών τού Πάσχα καί μέ τούς Ιερούς μας Ναούς πληγωμένους από τόν σεισμό τής 30ής Οκτωβρίου 2020, υπό τό κράτος τής αβεβαιότητος καί τής ισχύος τών μέτρων υγιειονομικής προστασίας λόγω τής πανδημίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ευσέβιος απευθύνθηκε εγγράφως πρός τούς δύο Δήμους τού Νησιού,

ζητώντας τήν παραχώρηση τής Αίθουσας Εκδηλώσεων τού Πυθαγορείου γιά τήν Ανατολική Σάμο καί τής Αίθουσας Εκδηλώσεων Καρλοβάσου γιά τήν Δυτική Σάμο, ώστε νά στεγασθούν οι Ιερές Ακολουθίες τού Ακαθίστου Ύμνου καί τής Αγίας καί Μεγάλης Εβδομάδος καί τού Πάσχα, λόγω ακαταλληλότητος τών εκεί Ιερών Ναών.

Λαβόντες τήν συγκατάθεση αμφοτέρων τών Δήμων, επιθυμούμε διά τού παρόντος νά εκφράσωμε τίς ευγνώμονες ευχαριστίες μας πρός τούς αξιοτίμους κ.κ. Δημάρχους γιά τήν συναντίληψη, τήν συμπαράσταση καί τήν άριστη συνεργασία. Χαιρόμαστε ειλικρινώς διότι ανταποκρίθηκαν μέ υψηλό αίσθημα ευθύνης σέ μιά αγωνιώδη αναζήτησή μας, δεδομένου, ότι κατά τόν εορτασμό τού Πάσχα οι ευσεβείς Χριστιανοί μας δέν θά είχαν τόπο νά ζήσουν τήν λατρευτική ζωή τής Αγίας καί Μεγάλης Εβδομάδος καί τού Πάσχα, τόσο στό Καρλόβασι, όσο καί στό Πυθαγόρειο, αφού μέχρι τούδε όλες οι Ιερές Ακολουθίες καί Θείες Λειτουργίες τελούνται σέ παρεκκλήσια καί μέ ελάχιστο κόσμο, λόγω καί τών σχετικών υγιειονομικών απαγορεύσεων.

Ιδιαιτέρως όμως επιθυμούμε νά ευχαριστήσωμε τά μέλη εκείνα τού Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Ανατολικής Σάμου, τά οποία κόντρα στίς ιδεοληψίες καί τίς εμμονές κάποιων επέλεξαν νά συμπαρασταθούν στήν Μητέρα καί Τροφό τού Έθνους καί τού Γένους μας καί μέ κατανόηση καί υπευθυνότητα νά φανούν αρωγοί στήν Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Δέν πρόκειται νά σχολιάσουμε όσα είδαν τό φώς τής δημοσιότητος από τήν συγκεκριμένη συνεδρίαση τού Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως θεωρούμε πώς η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως η επικρατούσα καί συνταγματικώς κατοχυρωμένη, δέν μπορεί νά συγκρίνεται καί νά τίθεται στήν ίδια θέση, ούτε μέ Μ.Κ.Ο., ούτε μέ άλλα δόγματα ή θρησκεύματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στηρίζει καί προωθεί τήν ανεξιθρησκεία καί τήν ελευθερία. Δέν διακρίνει χρώματα καί ιδεολογίες. Δέν διαχωρίζει τούς ανθρώπους ανάλογα μέ τό κόμμα. Δέν δίνει χώρο σέ νοοτροπίες καί εκφράσεις, πού εμπίπτουν στόν νόμο περί ρατσισμού. Καί κυρίως πάντοτε ανέχεται καί υπομένει τούς πάντες καί τά πάντα, κρατώντας σταθερά τή ματιά της καί τήν βεβαία ελπίδα της στόν Χριστό, τόν Αρχηγό, Σωτήρα καί Λυτρωτή μας.
Γιά τόν λόγο αυτό αδυνατούμε νά εξηγήσουμε τήν παρομοίωση τού αιτήματός μας μέ τήν κερκόπορτα, όπως ακούσθηκε στό Δημοτικό Συμβούλιο! Κερκόπορτα στήν Εκκλησία; Μάλλον ήρθε η στιγμή νά τό ακούσουμε, ως «αντίδωρο ευχαριστίας», μέ τήν ευκαιρία τής επετείου τών 200 ετών από τήν επανάσταση τού 1821, γιά τά όσα η Τοπική Εκκλησία προσέφερε διαχρονικά στόν αγώνα τής ελευθερίας τής Σάμου!

Δέν θελήσαμε νά οικειοποιηθούμε τήν Αίθουσα. Δέν απαιτήσαμε κάτι παράλογο. Μέ πολλή ευγένεια ζητήσαμε τήν διευκόλυνση τού Λαού τού Θεού γιά τίς ημέρες τού Πάσχα, ενός Λαού, τόν οποίον τάχθηκαν νά υπηρετούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί του.

Υπενθυμίζουμε μόνον, ότι στήν πρώτη παράγραφο τού άρθρου 13 «Περί θρησκευτικής ελευθερίας» επισημαίνεται ότι η ελευθερία τής θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη καί πώς η απόλαυση τών ατομικών καί πολιτικών δικαιωμάτων δέν εξαρτάται από τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός.

Ευχαριστώντας γιά μιά ακόμη φορά τόν κ. Δήμαρχο καί τούς Δημοτικούς Συμβούλους, πού σεβάσθηκαν τήν αγωνία μας, νά μεριμνήσουμε γιά τήν τέλεση τών Ακολουθιών τού Πάσχα, ευχόμαστε πρός όλους καλό υπόλοιπον τής Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής καί με τό καλό νά προσκυνήσουμε τά Άχραντα Πάθη καί τήν ένδοξη Ανάσταση τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Εγκάρδιες ευχές απευθύνουμε καί πρός Εκείνους, οι οποίοι ομίλησαν περιφρονητικά γιά τήν Εκκλησία, όχι μόνο στό Δημοτικό, αλλά καί στό Τοπικό Συμβούλιο. Έχουμε λόγους νά απαντήσουμε καί πολλά νά τούς υπενθυμίσουμε, αλλά δέν θά τό πράξουμε. Πρώτον γιά λόγους διάκρισης καί αγάπης καί δεύτερον λόγω τής κατανυκτικής περιόδου τής Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ως Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλουμε όλοι, Κλήρος καί Λαός, νά προασπίζουμε τήν ειρήνη, τήν ενότητα, τήν καταλλαγή καί νά εγγυώμαστε τήν αρμονική συμβίωση καί συνύπαρξη όλων, στίς ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τίς οποίες βιώνουμε τόν τελευταίο καιρό στό ακριτικό μας Νησί. Άς γνωρίζουν μόνον, ότι κατ ουσίαν, χωρίς ίσως νά τό αντιλαμβάνονται, μάς απένειμαν τίτλους τιμής, διότι μέ τέτοιες συμπεριφορές αναγνωρίζουμε καλύτερα τόν κλήρο μας καί τήν γνησιότητα τής αποστολής μας. Ο Κύριός μας είναι ξεκάθαρος στό Ευαγγέλιο τού Ιωάννου: «Ει εμέ εδίωξαν καί υμάς διώξουσι» (Ιω. ιε΄20).

Καλό υπόλοιπο τής Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής καί μέ τό καλό η αγία καί Μεγάλη Εβδομάδα καί τό άγιον Πάσχα.