Ο Χίου Μάρκος καλεί σε προσευχή για τον σεισμό που χτύπησε την Σάμο

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος καλεί όλους τους πιστούς της Μητροπόλεώς του, ιδιαιτέρως τα καθαρά στην καρδία μικρά παιδιά, να αναπέμπουν καθημερινώς, πρωί και βράδυ, την εξής προσευχή:

“Ο επιβλέπων επί την γην, και ποιων αυτήν τρέμειν, ρύσαι ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός ημών, και κατάπεμψον ημίν, πλούσια τα ελέη Σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.”