Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Ορθόδοξη θεολογία και επιστήμη στην προοπτική του Μεγάλου Βασιλείου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος καί ως Τοποτηρητής τής Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας καί Ακαρνανίας ομίλησε διαδικτυακά τήν Κυριακή τό απόγευμα, τήν 30ή Ιανουαρίου, εορτή τών Τριών Ιεραρχών στούς Εκπαιδευτικούς όλης τής Αιτωλοακαρνανίας.

Η πρόσκληση απεστάλη διά τών Διευθύνσεων Στοιχειώδους καί Μέσης Εκπαίδευσης σέ όλα τά Σχολεία τής Περιφε­ρειακής Ενότητας τού Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Τό θέμα ήταν «Ορθόδοξη θεολογία καί επιστήμη στήν προοπτική τού Μεγάλου Βασιλείου».

Ο Σεβασμιώτατος εισαγωγικά ευχαρίστησε τούς Εκπαιδευτικούς γιά τό έργο τό οποίο επιτελούν στούς μαθητές τους καί τούς ευχήθηκε νά έχουν έμπνευση στό έργο τους.

Έπειτα έθεσε τήν βασική θέση πού διέπει τήν ομιλία του ότι υπάρχουν όρια μεταξύ θεολογίας καί επιστήμης, οι οποίες κινούνται σέ διαφορετικά επίπεδα καί γι αυτό δέν μπορεί νά υπάρξη σύγκρουση θεολογίας καί επιστήμης, ούτε μεταξύ θεολόγων καί επιστημόνων.

Η σύγκρουση ιστορικά μεταξύ πίστεως καί επιστήμης έγινε στήν Δύση όταν ταυτίσθηκε η μεταφυσική φιλοσοφία μέ τήν δυτική θεολογία καί όταν μέ τήν ανάδυση τών νέων επιστημών γκρεμίστηκε τό κοσμοείδωλο τής μεταφυσικής θεολογίας τού δυτικού κόσμου.

Στήν συνέχεια παρουσίασε τήν στάση τού Μεγάλου Βασιλείου απέναντι στήν επιστήμη τής εποχής του, όπως φαίνεται στίς ομιλίες του στήν «Εξαήμερο». Ανέφερε διάφορα παραδείγματα καί παρουσίασε τίς βασικές θεολογικές αρχές πού παρατη­ρούνται στίς ομιλίες του αυτές καί φανερώνουν ότι δέν συγκρούεται η θεολογία μέ τήν επιστήμη.

Αυτό φαίνεται από τό ότι ο Μέγας Βασίλειος ερμήνευσε τήν δημιουργία τού κόσμου βάσει τής απο­καλυπτικής διδασκαλίας τού Μωϋσέως, χρησιμοποιώντας διάφορα παραδείγματα από τίς απόψεις τής εποχής εκείνης τίς οποίες άλλοτε δέχεται, άλλοτε δίνει σέ αυτές διαφορετική πληρέστερη ερμηνεία, καί άλλοτε τίς απορρίπτει. Οπότε, γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος.

Αφού ανέλυσε συνοπτικά τίς ερμηνευτικές θέσεις τού Μεγάλου Βασιλείου γιά τήν δημιουργία τού κόσμου, στήν συνέχεια παρουσίασε δυό παραδείγματα, ένα από τήν θεολογία, αναπτύσσοντας θέσεις τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη, καί άλλο από τήν σύγχρονη μηχανική Γενετική, αναφέροντας απόψεις τού μεγάλου επιστήμονα Francis Collins.

Καί οι δύο αυτοί επιστήμονες θέτουν τά όρια μεταξύ θεολογίας καί επιστήμης, καί προσ­διο­ρίζουν ποιό είναι τό έργο τόσο τής Ορθόδοξης θεολογίας όσο τής επιστήμης.