Γόρτυνος Ιερεμίας: Ως Ορθόδοξοι πρέπει να επαναφέρουμε τους αιρετικούς και τους ετερόδοξους

Τά κηρύγματά μας, αδελφοί, είναι «εκκλησιολογικά». Τό πάν είναι η Εκκλησία. Είναι σάν τόν Θεό η Εκκλησία, γι’ αυτό καί παίρνει τά χαρακτηριστικά τού Θεού. Θά μιλήσουμε άλλοτε γι’ αυτό. Καλός θεολόγος καί χριστιανός είναι αυτός πού ξέρει καλά εκκλησιολογία.

Στό προηγούμενο κήρυγμά μας είπαμε ότι αποκόπηκαν μερικοί από τήν Εκκλησία μας, πού είναι η Ορθόδοξη
Εκκλησία, γιατί έχει τήν ορθή πίστη, ξέφυγαν καί έκαναν δικές τους κοινότητες. Αυτοί είναι οι αιρετικοί καί οι
ετερόδοξοι. Εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει νά πονάμε γι’ αυτό καί νά τούς αναζητούμε καί νά πηγαίνουμε πρός αυτούς γιά διάλογο μαζί τους, γιά νά τούς επαναφέρουμε. Εμείς, μάς λέγει ο Χρυσόστομος, νά πηγαίνουμε σ’ αυτούς καί νά μήν περιμένουμε νά έρθουν αυτοί σέ ‘μάς. Καί νά διαλεγώμεθα μαζί τους «όχι μέ αγριότητα καί θυμό, αλλά μέ επιείκεια καί πραότητα», μάς λέγει πάλι ο Χρυσόστομος.

(α) Σ’ αυτό, στό σημερινό μου κήρυγμα, θά ήθελα νά προσθέσω γι’ αυτό πού λέγω καί δύο άλλες μαρτυρίες συγχρόνων αγίων μας. Η μία είναι τού αγίου Πορφυρίου. Ο αγαπητός μας αυτός άγιος, ενώ ήταν ενάντιος σέ κάθε αίρεση, πού τίς χαρακτήριζε πεπλανημμένες ή καί δαιμονικές, όμως φερόταν μέ αγάπη καί γλυκύτητα πρός τούς αιρετικούς. Τούς χαρακτήριζε δέ όλους ως «παιδιά τού Θεού». Έλεγε σέ κάποιο πού ήταν στό εξωτερικό, μεταξύ τών αιρετικών: «Εκεί τού έλεγε έχετε καί αλλοθρήσκους καί αλλοδόξους. Σέ όλους νά φέρεσαι μέ λεπτότητα, μέ αγάπη. Κανένα νά μή προσβάλλης. Όλους νά τούς αισθάνεσαι καί νά τούς αποκαλείς αδελφούς, ακόμη καί όσους ανήκουν σέ άλλες θρησκείες. Όλοι είμεθα παιδιά τού ίδιου Πατέρα. Νά μή κάνεις παρατηρήσεις γιά τήν θρησκεία τους σέ όσους είναι αλλόθρησκοι» (Ορόσημο, σ. 297).

(β) Η άλλη μαρτυρία είναι τού αγίου Σιλουανού, ο οποίος ελέγχει μέ αγάπη γιά τόν τρόπο συμπεριφοράς πρός
τούς Καθολικούς κάποιον, ο οποίος ήταν αυστηρός καί απότομος. Τού έλεγε: «Όταν λέτε (στούς
Ρωμαιοκαθολικούς) πώς η πίστη τους είναι νόθη, δέν θά σάς ακούσουν… Άν όμως λέτε σ’ αυτούς πώς καλά κάνουν καί πιστεύουν στόν Θεό, πώς καλά κάνουν πού τιμούν τήν Παναγία καί τούς αγίους, πού πηγαίνουν νά λειτουργηθούν στίς εκκλησίες τους καί πού προσεύχονται στά σπίτια τους, πώς καλά κάνουν όταν διαβάζουν τόν Λόγο τού Θεού καί τά λοιπά, έχουν όμως εδώ καί εκεί λανθασμένες θεωρίες καί πρέπει νά τίς διορθώσουν, τότε όλα θά είναι καλά καί θεάρεστα καί έτσι μέ τήν Χάρη τού Θεού όλοι θά σωθούμε.
Ο Θεός αγάπη εστιν καί γι’ αυτό τό κήρυγμα πρέπει νά βγαίνει πάντα από αγάπη» (αγίου Σωφρονίου Αρχιμ., Ο άγιος Σιλουανός, σ. 66).

Εδώ θά πούμε καί γιά τό ότι ο άγιος αυτός γλυκός πατήρ έδωσε καί λειτουργικό αντίδωρο σέ Γαλλίδα Ρωμαιοκαθολική, γιά νά μήν τήν προσβάλει καί τήν χάσει. Γιατί αυτή ελκυόταν από τήν Ορθοδοξία καί
πήγαινε στόν άγιο νά τήν βοηθήσει σ’ αυτό.

Η παραχώρηση αυτή αυτή τού αγίου ήγειρε τήν διαμαρτυρία τών δικών μας «ζηλωτών» καί τών Παλαιοημερολογιτών. Τά έβαλαν μέ άγιο! Αλλά ό,τι κάνουν οι άγιοι είναι αυτό πού θέλει ο Θεός. Αυτά λέγουν οι άγιοι τών οποίων τούς λόγους καί τά παραδείγματα πρέπει νά ακολουθούμε.

Αλλά, αγαπητοί χριστιανοί, τό κίνημά μας αυτό πρός τούς ετεροδόξους, από αγάπη πρός αυτούς, γιά νά έλθουν στήν σωστή πίστη, αυτοί τό εκμεταλλεύονται γιά ένωση μας μαζί τους καί ξαπλώνουν καί αυτοί τά χέρια σέ μάς. Τά ξαπλώνουν, όχι νά έρθουν αυτοί σέ μάς, αλλά γιά νά πάμε εμείς σ’ αυτούς. Καί επειδή τό γνωρίζουν, ότι δέν είναι δυνατόν εμείς νά αρνηθούμε τήν πίστη μας, προτείνουν νά κάνουμε μία μίξη όλων τών δογμάτων μας, γιά νά είμαστε ενωμένοι. Αυτό λέγεται «συγκρητισμός» καί «Οικουμενισμός». Τό καταλαβαίνουμε απόλυτα, νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, ότι η πίστη μας δέν είναι ατελής, ώστε νά δεχθεί κάποια προσθήκη από άλλο ξένο θρήσκευμα. Όπως ο Θεός μας είναι τέλειος καί δέν αλλοιώνεται («αναλλοίωτος»), τό ίδιο καί η πίστη μας. Η «άπαξ παραδοθείσα πίστις» (Ιούδ. 3)! Ακόμη καί άν έχουμε αγγελική αποκάλυψη, γιά κάποια αλλαγή τής πίστης μας, ακόμη καί τότε, μάς λέγει ο άγιος Πορφύριος, δέν θά δεχθούμε ως προσθήκη ή αφαίρεση στήν πίστη μας (βλ. Γαλ. 1,8).

Τελικά λέγουμε καί επαναλαμβάνουμε αυτό πού είπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας ότι, ενώ είμαστε υπέρ τής οικουμενικής κινήσεως, είμαστε σαφώς ενάντιοι πρός τόν Οικουμενισμό ή Συγκρητισμό.

Μέ πολλές ευχές,
Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας