Έγκριση εργασιών στον Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου Παλαιοχώρας – Ποιες οι εργασίες

Άγιος Ευθύμιος Παλαιοχώρας: Στις αρχές Οκτωβρίου είχε ανακοινωθεί η έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την λήψη άμεσων μέτρων προστασίας στον Ναό του Αγίου Ευθυμίου στην Παλαιά Χώρα.

Λίγες ημέρες πριν ανακοινώθηκε η Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου “Άρση ετοιμορροπίας του Ι. Ν. Αγίου Ευθυμίου Παλαιοχώρας Αιγίνης” από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Η δημοσίευση της απόφασης δίνει μία γενική εικόνα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την προστασία της εκκλησίας του Αγίου Ευθυμίου και περιλαμβάνουν: α) συνολική αμφίπλευρη υποστύλωση του ναού και β) εργασίες στερέωσης με αρμολογήματα και τοπικές ανακτήσεις, με σκοπό τη διατήρηση του δομοστατικού του φορέα.

Οι απαιτούμενες προμήθειες υλικών και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου είναι υποστύλωση του σφενδονίου και ενίσχυση της καμάρας με τρεις διαμήκεις ελκυστήρες, υποστύλωση της καμάρας στο εσωτερικό του ναού σε όλο το μήκος, πλάγια αντιστήριξη του βόρειου και νότιου και του δυτικού τοίχου του ναού εξωτερικά και επείγουσες στερεωτικές εργασίες, όπως καθαρισμός θόλου και κατασκευή κονιάματος σφράγισης των διαμπερών ρωγμών και παράλληλη ενσφήνωση μικρών υγιών λίθων, εργασίες στερέωσης με αρμολογήματα των ρωγμών και τοπικές ανακτήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, η δαπάνη που έχει εγκριθεί είναι 24.400 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης (30/11/2018) και λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2018.