Χειροθεσία Αναγνώστου στο Διδυμότειχο

Την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, 26 Δεκεμβρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός ιερούργησε, κατά τα ειωθότα…

στον μεταβυζαντινό Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου (αρχικό κτίσμα του 1806, που ανακαινίσθηκε εκ βάθρων το 1843), όπου φυλάσσεται περίπυστη εικόνα του αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, έργο του περιφήμου αγιογράφου του 19ου αιώνος Νικολάου Αδριανουπολίτου.

Ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στα γεγονότα της προλαβούσης εορτής της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, μεταξύ άλλων, κηρύττων τον θείο λόγο είπε: «Τό βρέφος τής Βηθλεέμ δέν είναι ένα αδύναμο καί ασήμαντο βρέφος πού προκαλεί οίκτο γιά τή φτώχεια του καί συμπάθεια γιά τήν εξορία Του στήν Αίγυπτο, αλλά, σύμφωνα μέ τήν προφητεία τού Ησαία είναι ο «μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ τού μέλλοντος αιώνος» (Ησ. θ 6), είναι «ο τής δόξης Κύριος» (Ιδιόμελον Γ Ώρας). Αυτό ομολογούμε μέ δέος καί φωτίζεται ο κόσμος μας

»Όπως δυό χιλιάδες χρόνια πρίν, μέσα στή σύγχυση τής πρώτης απογραφής, η τότε εποχή δέν αντελήφθη τήν έλευση τού Κυρίου καί Θεού στόν κόσμο, έτσι καί στίς μέρες μας ποικίλοι παράγοντες, μέ αφορμή μάλιστα τήν ενσκήψασα πανδημία, τείνουν νά συγκαλύψουν τό σωτήριο γεγονός καί νά τό υποτιμήσουν στόν ορίζοντα τής ζωής μας. Η ανάγκη όμως τής παρουσίας τού Θεού στή ζωή μας θά μπορούσε νά διαλύσει όλα τά νέφη τών θλίψεων, τών πειρασμών καί τών δοκιμασιών, όλη τήν ομίχλη τής αδιαφορίας, τού εφησυχασμού καί τών κοσμικών περισπασμών

»Η Ενανθρώπηση τού Κυρίου ανοίγει νέους δρόμους στή ζωή μας, «διαλύει τό μεσότοιχον τού φραγμού», μάς κάνει «μετόχους τής τρυφής τού Παραδείσου» (Γερμανού, α στιχηρόν ιδιόμελον Εσπερινού), φωτίζει τήν προοπτική μας, δίδει διαφορετική ερμηνεία τού κόσμου. Δέν ζούμε πλέον μέ τήν απειλή τού Θεού, ούτε απλά γνωρίζοντας τό θέλημά Του, ούτε μόνο κάτω από τό βλέμμα Του, ούτε πάλι αναζητώντας τήν παρουσία Του, αλλά ζούμε ως Εκκλησία μέ τήν εμπειρία τής κοινωνίας Του, «δι ημάς γάρ εγεννήθη παιδίον νέον ο πρό αιώνων Θεός», ο Οποίος καί «γεννάται τήν πρίν πεσούσαν αναστήσων εικόνα». Ο Κύριος ήλθε γιά νά αποκαταστήση τήν αμαυρωθείσα η εικόνα μας, γιά νά αναμορφώση τήν τραυματισμένη φύση μας, ήλθε «ιόν καθάραι τής δρακοντείας κάρας, άγων άπαντας πρός σέλας ζωηφόρον» (δ Ωδή ιαμβικού κανόνος), ήλθε γιά νά μάς καθαρίση από τό δηλητήριο τής αμαρτίας και νά μάς οδηγήση στό φώς τής ζωής.

»Η Γέννηση τού Κυρίου αποτελεί έκφραση τής άκρας αγάπης τού Θεού, ανάλογη μέ αυτήν κατά τήν δημιουργία τού κόσμου, καί ονομάζεται από τούς Πατέρες τής Εκκλησίας μας «παλιγγενεσία», πού σημαίνει νέα γένεση, νέα, δηλαδή, δημιουργία, επανάληψη καί αναθεώρηση τής δημιουργίας τού κόσμου, «ανάπλασιν τού Αδάμ», πρόσκληση σέ αναδημιουργία τού ανθρώπου, καθώς ο «Αδάμ ανανεούται», όπως διατυπώνει θεολογικά ο ιερός υμνογράφος (Σωφρονίου Ιεροσολύμων, ιδιόμελον, Α Ώρας).

»Φωτισμένοι πλέον από τό φώς τής Ανατολής τών Ανατολών, πού διαλύει κάθε σκοτάδι καί εξαφανίζει κάθε σκιά στή ζωή μας, πανηγυρίζουμε τή νέα προοπτική μας καί μέ τούς αγγέλους «θεοπρεπώς δοξολογούμε» (Γερμανού, Ιδιόμελον Όρθρου) αναφωνούντες «δόξα εν υψίστοις Θεώ» καί μέ όλη τήν κτίση «ευφραινόμεθα καί πνευματικώς πανηγυρίζομεν» (Ιωάννου, α Ιδιόμελον τής Λιτής)».

Στα πλαίσια της Θείας Λειτουργίας, την οποία παρακολούθησε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον εκ Διδυμοτείχου ευλαβέστατο κ. Αθανάσιο Καραγκιόζη, ο οποίος υπηρετεί μόνιμα στον Ελληνικό Στρατό.

Ευχάριστη έκπληξη για τον Σεβασμιώτατο και το εκκλησίασμα ήταν η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Κατηχητικών Νεανικών Συνάξεων της πόλεως του Διδυμοτείχου, που ακολούθησε μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους Κατηχητές, τα στελέχη και τα παιδιά στα οποία μοίρασε αναμνηστικά δώρα και παιγνίδια.