Ο αναλφαβητισμός απειλή για την Ευρώπη

Ανησυχητικά τα επίμονα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού στην Ε.Ε.

Παρά τους διακηρυγμένους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, σήμερα «σχεδόν 73 εκατομμύρια ενήλικες (25-64 ετών) στην Ευρώπη, έχουν ολοκληρώσει μόνον το επίπεδο πρώτου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και χαμηλότερο και πολλοί εξ αυτών εμφανίζουν χαμηλές δεξιότητες αλφαβητισμού», σημειώνει η Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας κα. Αν. Βασιλείου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου. Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, υπογράμμισε ότι περίπου το 21% των μαθητών σήμερα στην Ευρώπη έχουν χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, (ανάλογο ποσοστό παρατηρείται και στην Ελλάδα) γεγονός που αποτυπώνεται με ακόμα λιγότερες εργασιακές ευκαιρίες για τους συγκεκριμένους πολίτες. Στο ίδιο πνεύμα, η Επίτροπος Βασιλείου επιβεβαίωσε πως τα πλέον πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα ακαδημαϊκά προσόντα εξακολουθούν να αποτελούν την καλύτερη επένδυση ενάντια στην ανεργία. Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 25-64 ετών στην ΕΕ ήταν 14,7% για αυτούς που διέθεταν δίπλωμα επιπέδου πρώτου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και χαμηλότερο (17% στην Ελλάδα το 2011), 7,6% για αυτούς που διέθεταν δίπλωμα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· και 5% για όσους διέθεταν δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Την ίδια ώρα που η Ευρώπη ανακοινώνει μία σειρά από πολύτιμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της κατάρτισης και της καινοτομίας, υποφέρει ταυτόχρονα από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά χαμηλής εκπαίδευσης και αναλφαβητισμού. Μια βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη προϋποθέτει επενδύσεις στο έμψυχο δυναμικό, στα προσόντα και στις δυνατότητες των πολιτών. Προϋποθέτει ακόμη οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, του αναλφαβητισμού και της στέρησης ευκαιριών για εκπαίδευση».