Κύπρος: Η αποτέφρωση νεκρών παίρνει σάρκα και οστά

Σάρκα και οστά παίρνει και στην Κύπρο το θέμα της αποτέφρωσης νεκρών. Μετά την κατάθεση, πριν από ένα μήνα περίπου, νομοσχεδίου που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία των γραφείων κηδειών και τη διαδικασία ταρίχευσης, χθες η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για τη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου, με το οποίο ρυθμίζεται το ζήτημα της αποτέφρωσης ανθρωπίνων λειψάνων και της αδειοδότησης και λειτουργίας κέντρων αποτέφρωσης.
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΡΧΟΥ.
«Ο περί Αποτέφρωσης Ανθρωπίνων Λειψάνων Νόμος του 2012» είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου και με τις πρόνοιές του προβλέπεται ή ρυθμίζεται μεταξύ άλλων: (α) η απαγόρευση της αποτέφρωσης ανθρωπίνων λειψάνων, εκτός αν αυτό γίνεται κατόπιν αδείας αποτέφρωσης που εκδίδεται από τον Έπαρχο και σε Κέντρο Αποτέφρωσης το οποίο έχει αδειοδοτηθεί (β) η εξουσία έκδοσης της άδειας αποτέφρωσης από τον Έπαρχο στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το Κέντρο Αποτέφρωσης κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο νομοσχέδιο (γ) η εξουσία του θανατικού ανακριτή να διατάξει, εφόσον νέα στοιχεία δικαιολογούν τούτο, την αναστολή της αποτέφρωσης ανθρωπίνου λειψάνου, παρά την ύπαρξη σχετικής άδειας αποτέφρωσης, μέχρις ότου διεξαχθεί θανατική ανάκριση.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
Άλλη πρόνοια του νομοσχεδίου ρυθμίζει το δικαίωμα στην απόφαση για αποτέφρωση οποιουδήποτε ανθρωπίνου λειψάνου. Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται να ανήκει κατά σειρά προτεραιότητας στα εξής πρόσωπα, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται η εκπεφρασμένη εν ζωή επιθυμία του αποθανόντος, η οποία, ενδεχομένως, αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα: (α) στον προσωπικό αντιπρόσωπο που κατονομάζεται στη διαθήκη του αποθανόντα (β) αν ο αποθανών ήταν ανήλικος, στο πρόσωπο που ήταν νόμιμος κηδεμόνας αυτού κατά την ημερομηνία του θανάτου∙ (γ) στο/στη σύζυγο του αποθανόντα (δ) στο ενήλικο τέκνο του αποθανόντα (ε) στον γονέα του αποθανόντα∙ (στ) στον ενήλικα εγγονό ή στην ενήλικη εγγονή του αποθανόντα∙ (η) στον ενήλικα αδελφό ή στην ενήλικη αδελφή του αποθανόντα∙ (θ) στον ενήλικα αδελφότεκνο ή στην ενήλικη αδελφότεκνη του αποθανόντα (ι) σε οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που έχει προσωπική ή συγγενική σχέση με τον αποθανόντα.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΦΡΟΔΟΧΟΥ.
Ενδιαφέρουσες είναι και οι πρόνοιες για τη διάθεση της τεφροδόχου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως η τεφροδόχος που περιέχει την τέφρα ανθρώπινου λειψάνου, δύναται: (α) Να φυλάσσεται ή ενταφιάζεται σε ιδιωτική περιουσία (οικία ή κήπο), με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη όπου αυτή απαιτείται (β) να ποντίζεται στη θάλασσα, αλλά μόνο σε απόσταση πέραν των δύο ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή, νοουμένου ότι η τεφροδόχος είναι υδατοδιαλυτή και δεν περιέχει ρυπογόνα στοιχεία (γ) η τεφροδόχος που περιέχει την τέφρα οποιουδήποτε ανθρώπινου λειψάνου απαγορεύεται να ποντίζεται σε οποιοδήποτε ποταμό, λίμνη, υδατοφράκτη ή κανάλι μεταφοράς ύδατος (δ) κατόπιν ειδικής αδείας του Επάρχου, στην περιφέρεια του οποίου έχει σφραγισθεί η τεφροδόχος, δύναται να επιτραπεί η μεταφορά της τεφροδόχου στο εξωτερικό.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ.
Η τέφρα οποιουδήποτε ανθρώπινου λειψάνου, με πρωτοβουλία και ευθύνη του θεματοφύλακα αυτής ή του αντιπροσώπου του, δύναται να διασκορπιστεί: (α) Στο χώρο ενθύμησης οποιουδήποτε Κέντρου Αποτέφρωσης (β) στον κήπο ιδιωτικής περιουσίας του θεματοφύλακα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που συγκατατίθεται σ’ αυτό (γ) οπουδήποτε στη θάλασσα, εκτός από περιοχή προστασίας λουομένων ή σε άλλο έδαφος της Δημοκρατίας, κατόπιν άδειας (δ) απαγορεύεται η τέφρα οποιουδήποτε ανθρώπινου λειψάνου να διασκορπίζεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία, δημόσιο δρόμο, δημόσιο πάρκο, κοίτη ποταμού, λίμνη, υδατοφράκτη ή κανάλι μεταφοράς ύδατος.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ.
Η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπει τσουχτερές ποινές σε όσους θα παρανομούν, πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ και φυλάκιση μέχρι έξι μήνες. Ενδιαφέρουσα είναι και η εξής πληροφορία που περιέχεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου: Διάφορα άτομα εξέφρασαν την επιθυμία τους να αποτεφρωθούν μετά το θάνατό τους. Μεταξύ αυτών είναι Κύπριοι αλλά και άτομα που η θρησκεία ή η κουλτούρα τους τούς το επιβάλλει. Επίσης, κατά την κυβέρνηση, η αποτέφρωση είναι μια εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της δημιουργίας συνεχώς νέων κοιμητηρίων.