Μονή Ιβήρων

Loading...


Ιερά Μονή Ιβήρων – The Holy Monastery of Iviron

Ιδρύθηκε το 980, από τόν Ίβηρα ευγενή και δοξασμένο στρατηγό Ιωάννη Τορνίκιο, ο οποίος στην ουσία μεγάλωσε και μετονόμα­σε την παλαιά Μονή του Κλήμεντος πού πα­ραχωρήθηκε σ΄ αυτόν, από το Βασίλειο Β΄. Από τη μονή του Κλήμεντος φαίνεται να σώ­ζεται μόνο μέρος του Καθολικού, ενσωμα­τωμένο στo παρεκκλήσι του Προδρόμου, πίσω από το σημερινό Καθολικό. Το Καθολικό, τι­μώμενο στη Κοίμηση της Θεοτόκου, κτίσθη­κε κατά τα έτη 980-983, περιλαμβάνει τον τάφο των κτητόρων και φαίνεται να είναι το παλαιότερο από τα υπάρχοντα σήμερα Κα­θολικά των αγιορείτικων κυρίαρχων Μονών. Το θαυμάσιο μαρμαροθετημένο δάπεδο του είναι του 11ου αι. Οι τοιχογραφίες του Κα­θολικού ανήκουν σε διάφορες φάσεις, από το 16ο μέχρι και το 19ο αι. Στο παρεκκλήσι της Πορταΐτισσας φυλάσσεται η ομώνυμη εικόνα, μία από τις πλέον τιμώμενες εικόνες του Αγίου Όρους. Στο νάρθηκα του παρεκκλησίου είναι τοιχογραφημένοι και φιλόσοφοι της αρχαιότητας (1683). Άξια θέας είναι τα φυλασσόμενα στο Σκευοφυλάκιο αφιερώματα. Στην Ιβήρων υπάγεται η Σκήτη του Προδρό­μου η λεγόμενη και Ιβηρητική.

The monastery was founded in 980 by the Iberian noble and distinguished general John Thornic, who essentially enlarged and renamed the old monastery of Clementos granted to him by the emperor Basil II. Of this earlier monastery’ only part of the katholikon seems to have survived, incorporated into die chapel of the Forerunner behind the present katholikon. The katholikon. dedicated to the Dormition of the Virgin and built between 980 and 983, contains the tombs of the founders and seems to be the oldest surviving katholikon among the mountain’s twenty ruling monasteries. The wonderful marble pavement is of the 11th century, and the church’s watt-paintings belong to various phases from the 16th to the 19th centuries. The chapel of the Portaitissa, or Virgin of the Gate, houses the icon of the same name, one of the most revered on Mount Athos. In the chapel’s narthex are murals of the ancient Greek philosophers (1683). The votive offerings kept in the treasury are worth a visit. Iviron has jurisdiction over the Skete of Prodromou. also known as the Iviritic skete.

 

Λεζάντες Φωτογραφιών

Moni Iviron 01

Η Ιερά Μονή Ιβήρων. Εξωτερική άποψη.

The Holy Monastery of Iviron. External view.

Moni Iviron 02

Το κελλί του Πατριάρχου (αγίου) Γρηγορίου Ε΄.

The cell of the Patriarch (saint) Gregory [Gregorios] V.

Moni Iviron 03

Το παρεκκλήσιο της Πορταΐτισσας στην Ιερά Μονή Ιβήρων.

The chapel of the Portaitissa.

Moni Iviron 04

Το κελλί του «αγιάσματος» στην παραλία νοτιοανατολικά της Μονής.

The cell of the Holy Spring on the beach southeast of the monastery

πηγή: Xαρίτωνος Μοναχού

Ματιές στον Άθω – Images of Athos

Έκδοση 3η, Άγιον Όρος 2007

ISBN 960-7735-04-8

 Ετικέτες

tilegrafima.gr