Τηλεφώνημα Ιερώνυμου σε Βαρθολομαίο

Με τον συνομίλησε τηλεφωνικά ο και τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του για την υγεία του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Η Α. Μακαριότης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος ο Β’, επεκοινώνησε τηλεφωνικώς προς την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, και εξέφρασεν Αυτώ τας ευγνώμονας ευχαριστίας Του διά το επιδειχθέν ενδιαφέρον διά την αποκατάστασιν της υγείας Του, επί τη ευκαιρία δε οι δύο εκκλησιαστικοί άνδρες αντήλλαξαν αδελφικάς εορτίους ευχάς επί τω επερχομένω Αγίω Πάσχα».