Πάπας! Προκαθήμενος oρθοδόξου Eπισκόπου

Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας υπάγεται στό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Η Σύνοδος τής Ορθοδόξου αυτής Εκκλησίας εξέλεξε τόν επίσκοπο Πολύκαρπο στήν κενωθείσα μέ τήν κοίμησι τού Μητροπολίτου Γενναδίου, ως νέο Μητροπολίτη Ιταλίας. Η εκλογή του έγινε μέ τό «αντικανονικό» σύστημα τού μεταθετού. Δηλαδή, ο Σεβασμ. Πολύκαρπος μετετέθη από τήν Μητρόπολι Ισπανίας καί Πορτογαλίας στήν Μητρόπολι Ιταλίας.

Θά περίμενε κανείς νά αρκεστή στήν εκλογή του από τήν Ορθόδοξο Εκκλησία καί στίς ευχές τού Ορθοδόξου Πατριάρχου Βαρθολομαίου, γιά νά ν’ αρχίση τό ποιμαντικό του έργο.

Ο νέος όμως Μητροπολίτης Ιταλίας ζήτησε τήν ευχή καί τήν ευλογία καί άλλου προκαθημένου. Καί αυτός είναι ο Πάπας Φραγκίσκος. Δέν θ’ ασχοληθούμε μέ τόν Πάπα. Εκείνος τή δουλειά του έκανε καί χάρηκε φυσικά υπερβαλλόντως μέ τήν… απόκτησι ενός ακόμη επισκόπου! Δηλαδή, άν πήγαινε ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Ιταλίας Πολύκαρπος νά επισκεφθή εθιμοτυπικά τόν Πάπα, κανείς δέν θά τόν έψεγε. Άλλο διαφορές σέ σοβαρά θέματα πίστεως, καί άλλο ευγένεια καί επικοινωνία.

Εκείνα πού εξένισαν τό Ορθόδοξο πλήρωμα, είναι τά όσα ταπεινωτικά, όχι γιά τό πρόσωπό του, όσο γιά τό αξίωμά του, είπε ο Σέβ. Πολύκαρπος. Αναγράφουμε μερικά από όσα ο ίδιος δήλωσε μετά τή συνάντησι μέ τόν Πάπα. Ως πρόσωπο μπορούσε νά κάνη όσες μετάνοιες ήθελε στόν Πάπα καί νά προσκυνούσε ακόμα καί τήν «παντόφλα» του! Δικαίωμά του ως άτομο νά γίνη καί… προδότης! Αλλά τό νά πάρη τό λειτουργικό του αξίωμα, πού τού έδωσε η Εκκλησία, καί νά τό προσφέρη ταπεινωτικά σ’ έναν αιρεσιάρχη, αυτό αποτελεί προδοσία τής Ορθοδόξου πίστεως καί τής Ορθοδόξου ομολογίας.

Παραθέτουμε τή δήλωσί του μετά τήν επίσκεψι στόν Πάπα:

«Η συνάντηση μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο πήγε πολύ καλά. Ήταν μιά πολύ εγκάρδια συνάντηση ενός νέου μέ τόν αγαπημένο του πατέρα, μιά συνάντηση ενός επισκόπου μέ τόν προκαθήμενο καί πατριάρχη του. Ο Άγιος Πατέρας είναι μεγάλη, γνήσια καρδιά. Ζήτησα τήν παπική ευλογία του γιά τό έργο μου… Τό ταξίδι τών Καθολικών καί τών Ορθοδόξων πρός τήν πλήρη ενότητα βρίσκεται στόν σωστό δρόμο… Πιστεύω ότι ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί στό επίπεδό τών πιστών…».

Ώστε ως επίσκοπος ο Σεβασμ. Ιταλίας Πολύκαρπος έχει προκαθήμενο τόν Πάπα; Επειδή η έδρα τού είναι στήν Ιταλία; Τότε καί ο ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος Αθηνών έχει προκαθήμενο τόν Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, αφού η έδρα του είναι στήν Αθήνα! Καί ο ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως έχει προκαθήμενο τόν Ορθόδοξο Πατριάρχη, αφού κατοικοεδρεύει στήν Κωνσταντινούπολι.

Πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι τιμούν σπουδαίους ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους, αλλά κανείς απ’ αυτούς δέν αποδέχεται μέχρι τώρα τήν πρωτοκαθεδρία τού Πάπα.

Σεβασμ. Πολύκαρπε, είσθε «υιός» τής Ορθοδόξου Εκκλησίας καί όχι τού Πάπα. Καί ως επίσκοπος ανήκετε στήν Ορθόδοξο Σύνοδο πού σάς εξέλεξε. Δέν έχετε «κεφαλήν» καί «Προκαθήμενον» τόν Πάπα. Άν επιμένετε στίς απαράδεκτες αυτές παπολατρικές σας σχέσεις, τότε δηλώσατε ότι δέχεσθε καί όσες αιρέσεις είναι επικαθήμενες στόν Παπικό θρόνο!

Πιστεύουμε, ότι η Εκκλησία, στήν οποίαν ανήκετε, θά σάς θυμίση τό «ορθοτομείν» τή Αληθεία!