Μοναχού Ιωσήφ Βιγλιώτου: Νέα θρησκεία «ρητόρων πολυφθόγγων» (B’ Μέρος)

Αυτά… εκθέτουν τον καθηγητή και τον καταβιβάζουν σε θρανίο« αδιάβαστου μαθητή»

«Σαν τα Χορτάρια οι αμαρτωλοί και οι ιδέες τους. Ξεραίνονται γρήγορα».(1)