Ηθική και επιστήμη

Ο καθηγητής Κυριάκος Κομβόπουλος, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία, αναφέρεται στα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την χρήση της νανοτεχνολογίας.