ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Η Επιστασία της Απελευθέρωσης 1912-1913

Στη φώτο, η Ιβηριτική της περιόδου 1912 – 1913:

Γρηγέντιος προηγούμενος Ιβηρίτης, πρωτεπιστάτης, Συνέσιος μοναχός Παντοκρατορινός, Στέφανος μοναχός Φιλοθεΐτης, Φώτιος μοναχός Σιμωνοπετρίτης, επιστάτες, Ανατόλιος μοναχός Βατοπαιδινός, αρχιγραμματέας, Αρσένιος μοναχός Ξενοφωντινός, γραμματέας.

Στη θητεία αυτής της Επιστασίας έγινε η απελευθέρωση του Αγίου Όρους (2 Νοεμβρίου 1912).

(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος)

Εκ της Αγιορείτικης Φωτοθήκης athosphotoarchive.blogspot.com