Προσκύνημα του Κεφαλληνίας Δημητρίου στο Αγιο Ορος (ΦΩΤΟ)

Κατόπιν προσκλήσεως του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμανδρίτου Γέροντος Εφραίμ, ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος μετέβη εις το Περιβόλι της Παναγίας προκειμένου να προστή της Ιεράς Πανηγύρεως επί τη Μνήμη «Πάντων των Διαλαμψάντων Αγίων εν τη Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου», σύμφωνα με το ορισθέν πρόγραμμα της Ιεράς Μονής.

Με σκάφος της Μονής, το Σάββατον 22 του μηνός, έφθασεν εις τον αρσανά αυτής, από την Ιερισσόν, με την εξαμελή συνοδεία του, απαρτιζομένη από τους: α. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάννη Μεσολωρά Δρ. Θ., β. κ. Δρακουλόγκωνα Παναγή, Αντιπεριφεριάρχη Κεφαλληνίας, γ. κ. Κωνσταντάκη Άγγελο, προέδρο ΚΕΔΗΚΕ Δήμου Κεφαλληνίας, δ. κ. Κουρκουμέλη Ηλία Αντιδημάρχο Λειβαθούς, ε. κ. Καγγελάρη Αντώνιο, θεολόγον, και στ. κ. Ατσάρο Παναγή στέλεχος της Ι.Μ. Κεφαλληνίας.

Εις την είσοδον της Μονής ο άγιος Καθηγούμενος, τα Μέλη του Ηγουμενουσυμβουλίου, οι πατέρες της μεγάλης Κοινοβιακής αδελφότητος της Μονής και οι προσκυνητές αυτής, υπεδέχθησαν τον Μητροπολίτην με την δέουσα μοναστηριακή λαμπρότητα και ιεροπρέπεια. Εν συνεχεία, σχηματίσθηκε επίσημος πομπή, όπου ο Μητροπολίτης κατευθύνθηκε εις το Καθολικόν της Μονής, ένθα και εψάλη η καθιερωμένη δοξολογία. Εις το τέλος αυτής, ο Καθηγούμενος της Μονής γέροντας Εφραίμ προσεφώνησε τον Μητροπολίτη υπογραμμίζοντας την οικουμενική προσφορά της Μονής Βατοπαιδίου. Εις την αντιφώνηση του ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ευχαριστώντας τον άγιο Καθηγούμενο δια την ευγενή και φιλάδελφο πρόσκλησή του εις την πανήγυρη της Μονής, ομίλησε δια τον φιλόσοφον μοναχικόν βίον και την κατά Χριστόν άσκηση και ησυχία, τονίζοντας την προσφορά του μοναχισμού εις τον σύγχρονο κόσμο.

Εις την αγρυπνία της πανηγύρεως εχοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας έως τέλους και μαζί με τους πατέρες της Μονής συμπροσευχήθηκε και πλήθος προσκυνητών από Ελλάδα και διάφορες ορθόδοξες χώρες όπως: Ρουμανία, Μολδαβία, Γεωργία, Σερβία, Αλβανία, Ρωσία, Πολωνία και Ουκρανία.

Την πρωίαν εις την Θείαν Λειτουργίαν έλαβαν μέρος πολλοί κληρικοί καθώς και ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Καρακάλου μετά της συνοδεία του. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η καθιερωμένη μοναστηριακή τράπεζα εις την οποία παρεκάθησαν και άπαντες οι προσκυνητές της Ιεράς Μονής.

Μετά το πέρας της Ιεράς Πανηγύρεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας παρέμεινεν επί διήμερον, φιλοξενούμενος της Ιεράς Μονής.

Ο Καθηγούμενος της Μονής γέροντας Εφραίμ, ευγενώς παρεχώρησεν αυτοκίνητον εις τον Μητροπολίτη και την συνοδεία του δια να μεταβούν εις τις Καρυές και την Ιεράν Επιστασίαν. Εν συνεχεία επροσκύνησαν εις το Πρωτάτον, την θαυματουργόν Εικόνα της Παναγίας “Άξιον Εστί”. Κατόπιν, προσκυνηματικώς επεσκέφθησαν την Ιεράν Μονήν Αγίου Παύλου, γενόμενοι φιλοφρόνως δεκτοί υπό του Καθηγουμένου γέροντος Παρθενίου, Κεφαλλήνος την καταγωγήν και παρέμειναν φιλοξενούμενοί του έως τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Εκείθεν μετέβησαν εις την Ιεράν Μονήν Μεγίστης Λαύρας, ένθα εγένοντο εγκαρδίως δεκτοί υπό του Καθηγουμένου γέροντος Προδρόμου του Ηγουμενοσυμβουλίου και των πατέρων αυτής. Προσκυνήσαντες τον τάφον του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου και την θαυματουργόν Εικόνα της Παναγίας της “Κουκουζέλισσας”, εφιλοξενήθησαν εν συνεχεία εις το Συνοδικόν της Μονής υπό του αγίου Καθηγουμένου και των Πατέρων και εξεναγήθησαν εις το Καθολικόν και τους χώρους της Μονής.

Αργότερα, μετέβησαν εις Ιερά Μονή Ιβήρων ένθα και κατέλυσαν. Εφιλοξενήθησαν φιλοφρόνως υπό του Καθηγουμένου της Μονής γέροντος Ναθαναήλ και των πατέρων αυτής. Την πρωίαν μετά την Θείαν Λειτουργίαν μετέβησαν και πάλιν εις τις Καρυές, επεσκέφθησαν το “Σεράι”, κατόπιν την Σκήτη Κουτουλουμουσίου και το κελλί του Κεφαλλήνος μοναχού Ανθίμου, όπου και εφιλοξενήθησαν και συνομίλησαν μαζί του.

Περί την μεσημβρίαν επεσκέφθησαν το κελλίον “Μπουραζέρι”, ένθα και συνομίλησαν μετά του γέροντος Κυρίλλου και των πατέρων του κελλίου, οι οποίοι και παρέθεσαν τιμητικήν τράπεζαν.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επέστρεψαν εις την Ιεράν Μονήν Βατοπαιδίου. Μετά τον Εσπερινόν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης και τα Μέλη της συνοδεία του είχον μακράν πνευματικήν συνομιλίαν μετά του Καθηγουμένου της Μονής γέροντος Εφραίμ. Ενωρίς την πρωίαν της Τετάρτης φιλοφρόνως προπεφθέντες ανεχώρησαν με το πλοιάριον της Μονής δια την Ιερισσόν. Το δε εσπέρας της Τετάρτης έφθασαν εις την Κεφαλληνίαν.

Ο Μητροπολίτης και τα Μέλη της Συνοδείας του εκφράζουν θερμές ευχαριστίες εις τον γέροντα Εφραίμ δια την ευκαιρίαν της πνευματικής αυτής εμπειρίας και τους πατέρας του ιερού Κοινοβίου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου δια την φιλόφρονα φιλοξενία τους.