Βίντεο από την αναχώρηση της Ι. Εικόνας ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ για την Αθήνα το 1987

Οι προετοιμασίες και η αναχώρηση των αγιορειτών μοναχών με την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί για την Αθήνα, Νοέμβριος 1987.

Δείτε το βίντεο…