Ένας Αγιορείτης Κολυβάς

Αγιορείτης Κολυβάς: Μονή Δοχειαρίου -Ο πατήρ Σισώης κατά την ώρα διακόσμησης κολύβων.

Τα δε έργα του, διαρκούν μέχρι το μοίρασμα των κολύβων.