Αναπτύσσοντας την μυστική ένωση και κοινωνία με τον Θεό

Ομιλία του  σε φοιτητές και φίλους της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Τύχωνα«…

η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022.