ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ

Η τελειότητα της αγάπης βρίσκεται στην ένωση με τον Θεό!

Ιούλιος 8, 2017 στις 19:05 μμ

Να αγαπάς τον Θεό έτσι όπως Εκείνος μας πρόσταξε να τον αγαπάμε και όχι όπως τον αγαπούν τάχα οι πλανεμένοι […]

Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής»

Ιούλιος 7, 2017 στις 21:12 μμ

Λένε για τον μακάριο Αντώνιο ότι ποτέ του δε σκέφθηκε να κάνει κάτι που να ωφελεί τον εαυτό του πιότερο […]