ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

«Πιστεύω»

Νοέμβριος 20, 2016 στις 14:34 μμ

Είναι η πρώτη λέξη τού Συμβόλου τής Πίστεως. Ίσως τήν έχουμε συνηθίσει, έχει όμως πολύ βάθος. Άς προσπαθήσουμε πολύ σύντομα […]