ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016

Δεκέμβριος 11, 2016 στις 6:48 πμ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Η παραβολή του μεγάλου Δείπνου – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΔ´ 16-24, ΚΒ´ 14-14 Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ· […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Οκτωβρίου 2016

Οκτώβριος 30, 2016 στις 6:59 πμ

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου – κατά Λουκάν 19-31 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ […]