ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

Η προσωπική μας σχέση με τον Θεό

Ιούνιος 16, 2017 στις 17:20 μμ

Αρχιμ. Αρσένιος Κατερέλος: Η οδός του Χριστιανού ποτέ δεν μπαίνει σε πνευματικά καλούπια. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος, που να διέπη […]