Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Συνάντηση με τον προσωπικό Θεό

Απρίλιος 22, 2017 στις 15:21 μμ

Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος Βλέποντας πρόσωπο με πρόσωπο τον Προσωπικό Θεό κάθομαι στην κλίνη μου, όλη την ώρα βρισκόμενος […]

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: «Περί των τριών τρόπων της Προσευχής»

Δεκέμβριος 20, 2016 στις 14:16 μμ

Τρεις είναι οι τρόποι της προσοχής και της προσευχής, με τους οποίους η ψυχή ή υψώνεται ή γκρεμίζεται• υψώνεται όταν […]