ύμνος

«Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε το στοίχημα για τις άδειες»

Σεπτέμβριος 4, 2016 στις 9:56 πμ

ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ LIBERASION Ύμνους αφιερώνει η γαλλική εφημερίδα «Liberation» στην ελληνική κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση των τηλεοπτικών […]

«Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε το στοίχημα για τις άδειες»

Σεπτέμβριος 4, 2016 στις 9:56 πμ

ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ LIBERASION Ύμνους αφιερώνει η γαλλική εφημερίδα «Liberation» στην ελληνική κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση των τηλεοπτικών […]

Δεκαπενταύγουστος: Ολοι οι εορτασμοί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Αύγουστος 13, 2016 στις 10:29 πμ

ΗΜΕΡΑ –ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Ο Δεκαπενταύγουστος, «το Πάσχα του καλοκαιριού», είναι η ημέρα-ύμνος στην Παναγία, τη μητέρα όλων των Χριστιανών. […]

Αγνή Παρθένε Δέσποινα

Αύγουστος 13, 2016 στις 7:37 πμ

YMNOΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε Παρθένε Μήτηρ άνασσα Πανένδροσε τε πόκε Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται… (ΒΙΝΤΕΟ)

Απρίλιος 25, 2016 στις 18:43 μμ

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός· και μακάριος ο δούλος, όν ευρήσει γρηγορούντα· ανάξιος δε πάλιν, όν […]

Ο ύμνος που έγινε εικόνα: «Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ…»

alt
Δεκέμβριος 24, 2013 στις 20:45 μμ

Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων (ήχος β’) Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι’ ημάς; έκαστον γαρ των […]

Ο Χερουβικός ύμνος και η ευχή αυτού

15
Νοέμβριος 28, 2013 στις 9:30 πμ

«Οι τα χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν νυν βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον […]

«Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεται;»

15
Νοέμβριος 21, 2013 στις 10:15 πμ

«Εάν ανομίας παρατηρήσης Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεται;» «Αν Κύριε, εξετάσης τις ανομίες μας, ποιος θα μπορέση να σταθή μπροστά σου;». […]

Ο Τρισάγιος Ύμνος

15
Οκτώβριος 28, 2013 στις 11:10 πμ

«Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος· ελέησον ημάς». (Άγιος ο Θεός ο Πατέρας, άγιος ισχυρός ο Υιός, άγιος αθάνατος […]

Ο Χερουβικός ύμνος και η ευχή αυτού

15
Οκτώβριος 7, 2013 στις 11:30 πμ

«Οι τα χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν νυν βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον […]