όπλο

Το πανίσχυρο όπλο

Ιούνιος 13, 2017 στις 16:20 μμ

Ρώτησαν τόν Αββά Λογγίνο: Ποιά αρετή είναι η μεγαλύτερη απ᾿ όλες; Καί απάντησε:

Το πανίσχυρο όπλο

Απρίλιος 26, 2017 στις 16:19 μμ

Ρώτησαν τόν Αββά Λογγίνο: – Ποιά αρετή είναι η μεγαλύτερη απ᾿ όλες; Καί απάντησε: