ΩΦΕΛΙΜΑ

Τα παρακάτω δάκρυα ωφελούν τον άνθρωπο

1
Οκτώβριος 4, 2013 στις 16:10 μμ

– Τα δάκρυα που προέρχονται από την αγάπη του Θεού. – Τα δάκρυα που προέρχονται από τον φόβο του Θεού […]