ΨΑΛΜΟΣ ΔΑΒΙΔ

«Πλούσιοι επτώχευσαν»

Οκτώβριος 10, 2016 στις 16:55 μμ

«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού». (μτφρ: Πλούσιοι κατάντησαν στη φτώχεια και πείνασαν, […]