φτώχεια

Είσαι πτωχός; έχεις εξάπαντος άλλον πτωχότερον από εσέ.

alt
Δεκέμβριος 30, 2013 στις 21:34 μμ

Είσαι πτωχός; έχεις εξάπαντος άλλον πτωχότερον από εσέ. Έχεις δια δέκα ημέρας τρόφιμα εσύ; εκεί­νος έχει δια μίαν.