φτωχοί

Πλούσιες χώρες και φτωχοί λαοί (Video)

15
Ιούλιος 17, 2013 στις 12:02 μμ

Ενώ ο δυτικός κόσμος συνεχίζει να προοδεύει, ο τρίτος κόσμος αντιμετωπίζει φτώχεια, επιδημίες, πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος, παιδική θνησιμότητα. Πόσο […]