ΦΙΛΟΙ

Να ευγνωμονείς

Ιανουάριος 8, 2017 στις 19:04 μμ

Αυτό το χρόνο να ευγνωμονείς: Τους φίλους σου, που σε συγχωρούν.

Συκοφαντία, καθαρότητα ψυχής, φίλοι, περίθαλψη

1
Ιούλιος 23, 2013 στις 16:26 μμ

Μικρή γεύση από την ασκητική εμπειρία του αγίου Μάξιμου του Ομολογητή, σχετικά με την αντιμετώπιση της συκοφαντίας και του συκοφάντη, […]