Υιός

Λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την παραβολήν του Ασώτου

Φεβρουάριος 10, 2012 στις 12:40 μμ

«Πάντοτε μεν, αδελφοί, οφείλουμε να διακηρύττουμε τη φιλανθρωπία του Θεού (δι’ αυτής, λοιπόν, ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν) μάλιστα σ’ […]