Τίμια

Τα Τίμια Δώρα

15
Οκτώβριος 24, 2013 στις 11:45 πμ

«…ως απαρχάς της ημετέρας ζωής τω Θεώ αφιερούμεν ταύτα τα δώρα τροφήν ανθρωπίνην όντα, δι’ ης η σωματική ζωή συνέστηκε.» […]