Σύζυγός

Ο Άγιος Σύζυγός της Πόρνης

15
Σεπτέμβριος 19, 2013 στις 9:00 πμ

Ζούσε στην Αθήνα πρό ετών κάποιος άνθρωπος πού τον έλεγαν Νικόλαο. Ταπεινός, ευσεβής, με τη νηστεία του, την αγρυπνία του […]