ΣΩΤΗΡΙΑ

Μόνο στον Αληθινό Θεό υπάρχει η σωτηρία

1
Ιανουάριος 17, 2014 στις 13:32 μμ

Όταν αποφάσισε ο Κύριος να καταστρέψει τη Γη! Έτσι ξεκινάει η μαρτυρία του προφήτη Ησαΐα. Ο Ησαΐας δεν αυτοαποκλήθηκε προφήτης […]