ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο συνάνθρωπος, απεναντίας, όσα κι αν σου κάνει, είναι αδελφός σου

1
Σεπτέμβριος 9, 2013 στις 15:03 μμ

του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Ξέχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου. Γιατί […]