συναίσθημα

Αγάπη και συναίσθημα

Σεπτέμβριος 23, 2017 στις 21:13 μμ

Η αγάπη, πρέπει να είναι αγάπη πρώτιστα στον Ιησούν και διά Ιησού η έκφρασή της στους αδελφούς μας. Θα πρέπει […]

Αγάπη και συναίσθημα

15
Δεκέμβριος 12, 2013 στις 12:30 μμ

Η αγάπη, πρέπει να είναι αγάπη πρώτιστα στον Ιησούν και διά Ιησού η έκφρασή της στους αδελφούς μας. Θα πρέπει […]