συναίσθημα

Αγάπη και συναίσθημα

15
Δεκέμβριος 12, 2013 στις 12:30 μμ

Η αγάπη, πρέπει να είναι αγάπη πρώτιστα στον Ιησούν και διά Ιησού η έκφρασή της στους αδελφούς μας. Θα πρέπει […]