Στάυρωση

Σπάρτης Ευστάθιος: Σταυρωτής του Κυρίου κάθε παραβάτης του νόμου του

1
Μάιος 3, 2013 στις 6:00 πμ

Εγκύκλιος Μεγάλης Παρασκευής  Σταυρωτής του Κυρίου είναι ο κάθε παραβάτης του νόμου του, κάθε παραβάτης των θείων εντολών του, αναφερει […]

Σπάρτης Ευστάθιος: Σταυρωτής του Κυρίου κάθε παραβάτης του νόμου του

1
Μάιος 3, 2013 στις 6:00 πμ

Εγκύκλιος Μεγάλης Παρασκευής  Σταυρωτής του Κυρίου είναι ο κάθε παραβάτης του νόμου του, κάθε παραβάτης των θείων εντολών του, αναφερει […]