Σιων

Ο αγιασμός δια την έναρξιν των μαθημάτων εις την Σχολήν Σιών (φωτο & video)

1
Σεπτέμβριος 19, 2013 στις 6:31 πμ

Την Τρίτην, 4ην /17ην Σεπτεμβρίου 2013, έλαβε χώραν ο αγιασμός του ύδατος επί τη ενάρξει των μαθημάτων του νέου σχολικού […]