ΣΙΤΙΣΗ

«Δωρίζουν» τους μισθούς τους για τη δωρεάν σίτιση Κύπριων φοιτητών

1
Μάρτιος 29, 2013 στις 18:45 μμ

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση των Κύπριων φοιτητών ανάγκασε την πρυτανεία του Ιόνιου πανεπιστημίου στην λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση τους. […]