ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Προτεραιότητες στη ζωή

1
Ιούλιος 22, 2013 στις 17:20 μμ

Ο καθηγητής στάθηκε μπροστά στους φοιτητές του στη φιλοσοφική σχολή, έχοντας μπροστά του κάποια αντικείμενα. Όταν η τάξη ησύχασε, χωρίς […]