ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσοχή την ώρα της προσευχής!

1
Οκτώβριος 17, 2013 στις 18:00 μμ

Aγίου Επισκόπου Κωνσταντιανής Νήφων Πρέπει να ξέρεις παιδί μου, ότι πάνω από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Εκκλησία, αναρίθμητοι άγγελοι […]