πολυλογια

Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου:Περί πολυλογίας καί σιωπής

1
Νοέμβριος 15, 2013 στις 20:36 μμ

«Κλίμαξ»-ΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ-Περί πολυλογίας και σιωπής 1. Έχομε αναφέρει με συντομία στα προηγούμενα ότι είναι πολύ επικίνδυνο, και γι΄ αυτούς ακόμη […]