ΠΟΙΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΩ ΖΥΓΩ ΟΥΤΩ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩ

alt
Οκτώβριος 6, 2011 στις 11:59 πμ

Στον ερειπιώνα εκεί όπου άλλοτε η του Ζυγού μονή. Κατέναντι το μονοπάτι γιόμισε χαμόκλαδα διαδρομή που φτάνει ίσαμε το κουκουναρόδασος. […]